Εταιρικό προφίλ

Το γραφείο των Κ&Δ ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑΣ ειδικεύεται κυρίως στην κατασκευή ιδιόκτητων κατοικιών. αλλά και στη μελέτη, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων κτηρίων (πχ. σχολείων, θεάτρων κ.λ.π.).

Τα μέλη του γραφείου απαρτίζονται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικού, μηχανολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και διακοσμητές. Η τεράστια εμπειρία και η επιτυχής πορεία των Κ&Δ ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑΣ μετρά ήδη πάνω από 1.200 κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της κατασκευής αυτών. Η ανάγκη της συνολικής προσφοράς σε αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και διακοσμητικές λύσεις αλλά και η εξέλιξη των υλικών δόμησης, οδήγησαν το γραφείο να έχει σαν κύριο μέλημα την ανάπτυξη αλλά και τα υψηλά κριτήρια της σύγχρονης κατασκευής.

Παροχές

Οι Κ&Δ Μπατσακούτσας είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η ολοκληρωση των κτιριακών έργων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι ανάλογες με το έργο και περιλαμβάνουν:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Στατικές λύσεις σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό και προσαρμοσμένες στις αρχιτεκτονικές ανάγκες
  • Το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την λειτουργία του κτιρίου, βάσει των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Με κύριο μέλημα το συμφέρον του πελάτη, οι Κ&Δ Μπατσακούτσας προσφέρουν υπηρεσίες μελέτης εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης αλλά και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής αδείας, σύμφωνα πάντα με τον νέο ενεργεικό σχεδιασμό.

Έχοντας ως κύριο άξονα την άψογη οργάνωση, οι Κ&Δ Μπατσακούτσας είναι σε θέση να παρέχουν άμεσες λύσεις και προτάσεις με ειδικούς επιστήμονες, τεχνίτες αλλά και εξειδικευμένα συνεργεία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονονται:

  • Ο προκαθορισμός του κόστους κατασκευής
  • Η ποιότητα Κατασκευής
  • Η συνέπεια στον χρόνο κατασκευής του κτιρίου